| กลุ่มบริหารงานบุคคล
  Personnel Administration Group |

   จำนวน 9 คน


นางรูสนานิง เจะนิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 9737 3121
น.ส.อาดีละ นีซะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6746 2227

น.ส.ปิ่นเกศ คชอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6297 1341

นายนูร์ดิน เตะโระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 5438 4838

น.ส.นายือลา นาแว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 4963 6263

น.ส.มารีนี ซะตา
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 3639 1819

น.ส.สะปีเยาะ ยูโซะ
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1094 3078

น.ส.อัมพาพร อรุณสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 6963 7989

นายฮาคีมีน มูหะหมัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 7009 7376

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802