| กลุ่มกฎหมายและคดี
  Law and Litigation Group |

   จำนวน 3 คน


นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 1746 9362
นางสาวอรอุมา เส้งคุ่ย
นิติกรชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 07 3452 100

นางสาวอานีต้า เจะแว
พนักงานพิมพ์ดีด
หมายเลขโทรศัพท์ -   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802