| กลุ่มกฎหมายและคดี
  Law and Litigation Group |

   จำนวน 3 คน


นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 1746 9362
นางสาวแวนูรียะห์ ลันจา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 3893 5823

นายนัสรี อุสมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ - 09 9686 6275

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802