| กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  Distance Education Promotion, Information and Communication Technology Group |

   จำนวน 2 คน


นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1016 7680
นายซอบือรี ตาปู
พนักงานราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ - 08 1368 6302

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ออกแบบและพัฒนาโดย นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ | หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7345 2100 ถึง 2 ต่อ 802